Klasse(n)Kanjers

Laagbegaafd talent

Laagbegaafd talent

 

Ieder kind is uniek; voor iedereen is talent weggelegd. Maar is een laagbegaafde leerling niet vaker bij voorbaat een ‘mogelijk crimineeltje in de dop’? Helaas wel….

Als we tenminste ons best niet doen. Uit veel onderzoeken is duidelijk geworden dat een bovengemiddeld deel van de ‘kleine criminaliteit’ tot de groep laagbegaafde jongeren behoort en hier bovengemiddeld vaak in terugkeert (recidive).Omstandigheden en omgevingsfactoren zorgen er vaker voor dat ze opgroeien voor ‘Galg en Rad’, zoals dat vroeger zo mooi gezegd werd.

Maar de oorzaken hiervoor zijn uitgebreid onderzocht. En er is dus ook gerichte ondersteuning te bieden, zodat juist die kinderen betere kansen krijgen; identiteitsontwikkeling, gerichte jeugdhulpverlening, moraliteitsontwikkeling…En juist daar zou veel meer nadruk op moeten liggen.

Als we uitgaan van de MISlukkingen van een kind dat ondergemiddeld presteert, versterken we de afwijzing, versterken we zijn hang naar erkenning en bevestiging in een omgeving dat we liever niet zien. Als we hetzelfde kind in zijn of haar eigen KRACHT kunnen zetten, leert het vanuit zichzelf te denken, eigen keuzes te maken en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Ook laagbegaafde leerlingen hebben hun eigen krachten. Het is aan de leerkracht om die talenten te leren herkennen.

De leerkracht van dit kind moet in staat zijn om het unieke in ieder kind te zien en te stimuleren. De leerkracht ziet in ieder kind een Klasse Kanjer. En hiermee wordt de leerkracht KlassenKanjer!

Heeft niet ieder kind recht op ‘Talent-erkenning’? Als we beginnen bij de erkenning van het talent van het ‘lager dan gemiddeld scorende kind’ (dit betreft zo’n 20% van de basisschoolklas!!) zijn we als leerkrachten ook in staat diezelfde talenten te benoemen bij de hoger scorende kinderen. Zo heeft ieder kind baat bij de Talenten van de KlassenKanjer voor de Klas.

Mocht u vragen of onduidelijkheden hebben, neem geheel vrijblijvend contact met mij op.