Klasse(n)Kanjers

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Onderwijs anno nu is sterk in ontwikkeling; Passend Onderwijs, het kind centraal, Leerlingvolgsystemen, (terecht) kritische ouders met inspraak, 21st Centuryskills, 30 kinderen (of meer) met hun eigen talenten in je klas…

Voor de leerkracht anno nu is het daarom een zoektocht om Passend Onderwijs passend te krijgen; Wat wordt er van mij als leerkracht gevraagd, hoe krijg ik grip op de groep, de kinderen en de ontwikkelingen?

Aan de hand van praktische ondersteuning kan iedere zoekende leerkracht praktische handvatten uitproberen in zijn praktijk; Welke mogelijkheden zijn er, wat werkt bij kinderen, hoe krijg ik ouders op dezelfde lijn. Ook al is iedere klassensituatie anders, toch zijn er overeenkomstige onderdelen waarbij de leerkracht geholpen wordt om het onderwijs passend te krijgen.

Mocht u vragen of onduidelijkheden hebben, neem geheel vrijblijvend contact met mij op.